Jyrki Setälä, painter, born in 1962, lives in Helsinki

Usually my work starts with finding materials, making associations, occasional intentional exaggeration and scribbling. The essential thing can be, for example, a space created by different shades of white and lightning. The question I am asking is not ''What is this?'', but rather ''What is happening?''

Jyrki Setälä, taidemaalari, s. 1962, asuu Helsingissä

Työskentelyni alkuna on yleensä materiaalin löytäminen, assosiointi, tietoinenkin liioittelu ja töhertely. Oleellista on vaikkapa erilaisten valkoisten luoma tila ja valaistus. Kysymys ei niinkään kuulu, mikä tämä on, vaan tärkeää on se, mitä tapahtuu.